This site is being deprecated.

Please see the official X‑Plane Support page for help.

0 votes
asked by (12 points)

Merhaba oyun için dlc seçiminde sorun yaşıyorum, DLC'leri göremiyorum. Ne yazık ki, oyuna yardımcı olmak ve dlc oynamak geldiğimde, dlc oyununu indirdiğimde dlc'ye (buhar kullanıcısı) ulaşamıyorum

Please log in or register to answer this question.

...